Kontakt

Adresa úradu:
Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce
Telefón:
+421 51 77 811 17,
+421 51 749 5471
varhanovce@stonline.sk
www.varhanovce.ocu.sk
IČO: 00 327 956
VÚB banka a.s. Slovensko
č.ú./banka: 20627572/0200

Napíšte nám

Fotogaléria:

Kontakt

Toto webové sídlo www.varhanovce.ocu.sk spravuje Obec Varhaňovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce

IČO: 00327956

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Počet obyvateľov: 1 240
Rozloha: 834   ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1393

Všeobecné informácie: varhanovce@stonline.sk
Podateľňa: varhanovce@stonline.sk
Starosta Mgr. Ľubica Pankievičová: varhanovce@stonline.sk, Tel.: +421 51 77 811 17


Tel.č. starostu : +421 905 753 168
Informácie o napĺňaní webového sídla: varhanovce@stonline.sk

Sekretariát:
Tel.: +421 51 77 811 17
Email: varhanovce@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Varhaňovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Varhaňovce je zriadený v Prešove.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

  13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30

 

aktualizované 16.3.2010

Technický prevádzkovateľ:

webex media

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk