Kontakt

Adresa úradu:
Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce
Telefón:
+421 51 77 811 17,
+421 51 749 5471
varhanovce@stonline.sk
www.varhanovce.ocu.sk
IČO: 00 327 956
VÚB banka a.s. Slovensko
č.ú./banka: 20627572/0200

Napíšte nám

Fotogaléria:

objednávky

 1. Objednávka 12-2015
 2. 12.1.2011 - servisná prehliadka plynového kotla
 3. 17.1.2011 - aktualizácia webstránky obce
 4. rozbor vzoriek odtoku ČOV
 5. elektorservisné práce po povodniach
 6. výkopové práce - oprava vody
 7. oprava kotlov ÚK ZŠ
 8. nábytok pre projekt vzdelávanie
 9. objednávka aktivačné
 10. objednávka aktivačné
 11. Objednávka 12 ASA aktivačné
 12. objedávka 13 aktivačné
 13. objednávka 14 oprava strechy ZŠ
 14. objednávka 15 oprava schodiska ZŠ
 15. objednávka 16 aktivačné
 16. objednávka 17 aktivačné
 17. objednávka 18 ASA aktivačné
 18. objednávka CBS prezentácia
 19. objednávka prac. odevy
 20. objednávka čerpadlo ČOV
 21. Objednávka FEREX na KUKA nádoby
 22. objednávka Ekoservis rozbory vody
 23. objednávka rev. el. zariadení ZŠ
 24. objednávka na drevárske výrobky
 25. objenávka fúra
 26. objednávka plynoma
 27. Objednávka jafholz - rezivo
 28. Objednávka terasport čistič
 29. Objednávka školské potreby
 30. objednávka prac. odevy
 31. objednávka Ekoservis - overenie meradla
 32. Objednávka 1-2015
 33. Objednávka 2-2015
 34. Objednávka 3-2015
 35. Objednávka 4-2015
 36. Objednávka 5-2015
 37. Objednávka 6-2015
 38. Objednávka 7-2015
 39. Objednávka č.8
 40. Objednávka 9-2015
 41. Objednávka 10-2015
 42. Objednávka 11-2015
 43. Objednávka 12-2015
 44. Objednávka 13-2015
 45. Objednávka 15-2015
 46. Objednávka 16-2015
 47. Objednávka 17-2015
 48. Objednávka 18-2015
 49. Objednávka 19-2015
 50. Objednávka 20-2015
 51. Objednávka 21-2015
 52. Objednávka 1-2016
 53. Objednávka 2-2016
 54. Objednávka 3-2016
 55. Objednávka 4-16
 56. Objednávka 6-2016
 57. Objednávka 7-2016
 58. Objednávka 8-2016
 59. Objednávka 9-2016
 60. Objednávka 10-2016
 61. Objednávka 11-2016
 62. Objednávka 12-2016
 63. Objednávka 13-2016
 64. Objednávka 14-2016
 65. Objednávka 15-2016
 66. Objednávka 16-2016
 67. Objednávka 17-2016
 68. Objednávka 18-2016
 69. Objednávka 19-2016
 70. Objednávka 20-2016
 71. Objednávka 21 -2016
 72. Objednávka 22-2016
 73. Objednávka 23-2016
 74. Objednávka 24-2016
 75. Objednávka 25-2016
 76. Objednávka 26-2016
 77. Objednávka 27-2016
 78. Objednávka 28-2016
 79. Objednávka 29 -2016
 80. Objednávka 30 -2016
 81. Objednávka 31 -2016
 82. Objednávka 32 -2016
 83. Objednávka 33-2016
 84. Objednávka 34-2016
 85. Objednávka 35-2016
 86. Objednávka 36-2016
 87. Objednávka 37-2016
 88. Objednávka 38 - 2016
 89. Objednávka 39-2016
 90. Objednávka 40 - 2016
 91. Objednávka 41-2016
 92. Objednávka 42-2016
 93. Objednávka 43-2016
 94. Objednávka 44-2016
 95. Objednávka 45-2016
 96. Objednávka 46-2016