Kontakt

Adresa úradu:
Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce
Telefón:
+421 51 77 811 17,
+421 51 749 5471
varhanovce@stonline.sk
www.varhanovce.ocu.sk
IČO: 00 327 956
VÚB banka a.s. Slovensko
č.ú./banka: 20627572/0200

Napíšte nám

Fotogaléria:

verejné obstarávania

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 os. 1 zák. o verejnom obstarávaní - zverejnené viď dokumenty - verejné obstarávania

 1. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods.1 zákona o VO
  rekonštrukcia multifunkčného obecného domu
 2. Oznámenie o VO
  rekonštrukcia multifunkčného obecného domu
 3. oznámenie o výsledku VO rekonštrukcia multifunkčného ob. domu
 4. Výzva na predkladanie ponúk
 5. Príloha č.1 k výzve
 6. Výzva na predkladanie ponúk
 7. Príloha č.1 - Zadanie
 8. Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérii
 9. Príloha č.3 - Zmluva o dielo